Mehmet Cengiz’in Cennet Koyu’nda başlattığı otel projesi genişletiliyor!

Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz, Cennet Koyu’nda başlattığı otel projesini genişletme kararı aldı. Bakanlık onay verirse, otel projesi arkeolojik ve doğal sit alanında yükselecek. Daha önce verilen ÇED iznine karşı açılan dava ise hâlâ sürüyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinin en değerli arazisi olarak nitelendirilen Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük kamu arazisi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla 2010 yılında özelleştirme kapsam ve programına alındı. 2 milyar 100 milyon TL değerindeki kamu arazisini Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince’nin “Bodrumbir” isimli şirketi, Ziraat Bankası’ndan 277 milyon TL “kredi” çekerek aldı.

Danıştay ihaleyi iptal etti, cumhurbaşkanlığı “taşınmazlar geri alınmamalı” dedi

BirGün gazetesinin haberine göre; ihaleye karşı dava açıldı. Açılan dava sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ihaleyi iptal etti. Ancak Cumhurbaşkanlığı ihaleye ilişkin bir karara imza atarak taşınmazların geri alınmamasına ilişkin karar verdi.

Bu kez Cumhurbaşkanlığı’na karşı Danıştay’a açılan davada, Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ‘davalı’, “Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş” ise müdahil oldu. Danıştay bu kez de Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesini durdurdu. Böylece ihalenin reddine ikinci kez karar çıktı.

Cengiz, Tamince’nin de paylarını aldı

Ziraat Bankası kredisiyle araziyi devralan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’nin o tarihte Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Başkanvekili ise Fettah Tamince idi. Haziran 2021’de Tamince, paylarını devredip şirketten ayrıldı. Cengiz ise Eylül 2021’de şirketi Cengiz İnşaat ile birleştirerek kapanışını gerçekleştirdi.

Cengiz, planlarda orman olarak görünen 2 ve 3. derece doğal ve 1. derece arkeolojik sit alanına otel yapmak için harekete geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgenin tüm koruyucu kararlarına rağmen projeye ilişkin çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararları verildi.

Bölge halkı kararı yargıya taşıdı. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde ÇED gerekli değildir kararına karşı açılan dava hâlâ sürüyor. Cengiz, dava sürerken ikinci bir ÇED süreci için başvuru yaptı.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa Erdoğan, “Bilirkişilere inceleme sırasında projeyi büyüteceklerini söylemiştik. Dediklerimiz çıkıyor. Orada çok büyük ve yoğun bir inşaata girişecekler. ÇED sürecinden muaf tutulmak için oda sayısını küçük gösterdiler. Her oda yaklaşık 1500 metre kare” dedi.

Ziraat Bankası’ndan kredi nasıl alındı?

Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince’nin aldığı usulsüz kredi sıkça gündemde yer aldı. Özelleştirme bedelini Ziraat Bankası’ndan kredi çekilerek ödendi. Bankalar, yasa gereği satış işlemi ile ipotek işlemini tapuda eşzamanlı olarak yerine getirip, satış parasını tapuda imzalar atıldıktan sonra satıcının hesabına geçiriyor.

Ancak burada böyle olmadı. Ziraat Bankası’ndan alınan krediyle ihale bedeli olan 277 milyon TL, 26 Haziran 2013’te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ödendi. 5 Temmuz 2013’te tapu Cengiz ve Tamince’nin üzerine geçirildi. Para ödendikten 13 gün sonra da Ziraat Bankası, taşınmaz tapu kaydı üzerine 180 milyon dolarlık ipotek tesis etti.

Yapılan hukuksuzlukla ilgili olarak başta dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın olmak üzere ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak takipsizlik kararı verilmişti.

Süreç nasıl işledi?

Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük arazi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 1 Haziran 2010 tarihli kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alındı.

2 milyar 100 milyon TL değerindeki kamu arazisinin ihalesi 12 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. İhaleyi Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince’nin “Bodrumbir” isimli şirketi Ziraat Bankası’ndan 277 milyon TL ‘usulsüz’ kredi çekerek aldı.

Açılan dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ihaleyi iptal etti.

Cumhurbaşkanlığı 2016 tarihinde ihalenin iptal kararına ilişkin bir işlem yapılmamasını karar verdi.

Bu kez Danıştay’a Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin dava açıldı. Danıştay 13. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı’nın kararına ilişkin yürütmeyi durdurdu. Ancak tüm kararlara rağmen taşınmazlar hazineye iade edilmedi.

Cennet Koyu’nda Cengiz, otel inşaatı yapmak için harekete geçti. Geçen yıl ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Karara ilişkin açılan dava sürerken Cengiz bu kez kapasite artırımı için başvuru yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x